Anbefalinger

Sykehjem:

 

Institusjonssjef, Per Bo Svenson:

 • «Dette bygger eierskap hos de ansatte. Som institusjonsleder er det flott å oppleve og høre gleden til de ansatte når de beskriver musikkterapi i avdelingen».

Fagavdelingsleder, ansvarligfor gjennomføringen av pilotprosjekt i musikkterapi,
Anita Madsen:

 • «Når vi ser glimtet i øynene på våre eldre, og smilene gjennom tårer, hører den gode latteren, sangen og klapping i hender, samtaler som settes i gang, vrikking av stive ankler og ben – med hjelp av musikkterapi, – da forstår vi at vi er med på å gjøre en forskjell. Dette gjør jobben meningsfull og spennende».

Evaluering:

Etter endt Opplæringsprogram er Rødtvet sykehjem godt i gang med forankringsarbeid av musikk som miljøtiltak. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Musikkterapeutene og institusjonen, hvor institusjonssjef, leder for fagavdelingen og avdelingsleder har hatt aktive roller i hele prosessen.

I samarbeid med avdelingsleder og personalet ved skjermet enhet har vi gjort følgende evaluering:

 • Det er satt i gang en motivasjons- og modningsprosess for videre forankringsarbeid.
 • Opplevelser av gode øyeblikk hos beboerne og erfaring med at tiltaket har tydelig effekt, gir motivasjon for å fortsette det videre arbeidet på egenhånd.
 • Bevisstgjøring og kunnskap om bruk av musikk som virkemiddel i hverdagen har gitt ringvirkninger blant personalet.
 • Det er mer positivitet og initiativ hos personalet, også flere uker etter avsluttet opplæring.
 • Pårørende blir tatt med i prosessen med innhenting av livshistorieskjema. Dette skaper tillit og trygghet.
 • Musikkterapeutene har tenkt helhetlig. De pedagogiske hjelpemidlene som; cd-er, sangbok og skjemaer fungerer godt, og personalet gir tilbakemeldinger om at de bruker dette aktivt og i stadig større grad.
 • Musikkterapeutene er også støttespillere etter opplæringsprogrammets slutt. Dette skaper trygghet. Det gir kvalitetssikring og profesjonalitet til dette fagutviklings- og forankringsarbeidet.
 • Vi har tro på at musikkterapi vil være ett av grunnelementene i et helhetlig omsorgstilbud for pasientene ved sykehjemmet.
Oslo, 1.11.2013.
Anita Madsen                               Per Bo Svenson
Leder fagavdelingen                   Institusjonssjef
 

 

Avdelingssykepleier, Villa Enerhaugen,

Ruth Willoch:

 • «Jeg så hvordan hun begynte å forme ordene sammen med musikkterapeuten, og hvordan hun virket ømt berørt og glad ved denne reisen til et sted i hennes indre som enda er intakt og vil leve, og som trenger stimulering og anledning til å virke. Dette var behandling på sitt aller beste: Å kunne nå frem til et menneske med demens, og få det til å møte seg selv noen øyeblikk igjen, i lykke og gjenkjennelse av det som engang var, men som nå er borte; «å være tilstede i sitt eget liv»».

 

Senior-/eldresentre:

 

Til Musikkterapeutene
Dere sier at noe av målet med det dere gjør at mennesker skal bli berørt. Det klarer dere!
Dere har i løpet av 2014 holdt musikk-kafe både i Sørkedalen, Maridalen og på Solemskogen. Alle stedene ble det en flott opplevelse for våre brukere. Dere evner å få kontakt med publikum og skaper
mange gode øyeblikk. Det å ha musikk-kafe er en fin måte å engasjere og inkludere publikum. Utvalget av sanger i menyen passet godt hos oss. Jeg tror at alle som fikk gleden av å være tilstede ble litt rikere på gode opplevelser. Tusen takk til dere.

Hege Langvæg
Styrer på Marka eldresenter

 

Andre: