Hva vi gjør

Hva vi gjør

Undervisning

Alle som har sitt virke innenfor helse- og omsorgstjenestene, og især i eldreomsorgen, må ha et minimum av kunnskap om betydningen av å bruke sang/musikk i samhandlingen med målgruppen.

Jeg vil jobbe for at alle som utdanner seg innenfor helse- og omsorgsfeltet i Norge skal ha et minimum av kunnskap om terapeutisk bruk av sang/musikk.

 

Noen eksempler på aktuelle tema for undervisning:

 • Grunnleggende elementer i musikkterapi; identitet – ressurser – mestring
 • Pasientens ressurser
 • Sang som kommunikasjon
 • Sang som miljøbehandling
 • Bruk av sang, individuelt og i grupper
 • Enkel innføring i norsk sang- og musikktradisjon
 • Musikkterapi i palliasjon

 

Fagdag:

En fagdag omfatter undervisning i minimum 3 timer. Tema for undervisning kan tilpasses etter ønske og behov.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss:

 • Sykehjem/Sykehus/Institusjoner
 • Kommuner/Fylker
 • Høyskoler/Universiteter
 • Helsefagutdanninger/Videreutdanninger
 • Ideelle organisasjoner
 • Pårørendegrupper
 • Foreninger

 

Musikkterapi

Musikkterapi i grupper

Fokus på erindring og kommunikasjon via gamle, kjente sanger.
Gruppene gjennomføres inne på avdelingen hvor pasientene bor.

 • Musikkterapi i grupper fokuserer på menneskers rett og mulighet til å bruke egne ressurser.
 • Selv pasienter med svært reduserte funksjoner kan delta i en sangstund.
 • Sanger som er innlært tidligere i livet, minner dem på hvem de er og livet de har levd.
 • Språk og hukommelse stimuleres slik at de kvikner til og deltar aktivt i gruppene.

Gruppene bør ikke være for store, 6-8 pasienter pluss personale kan være en passelig størrelse på gruppen

Det legges vekt på å kartlegge de musikalske preferansene til pasienten. Pårørende er en viktig ressurs i dette arbeidet.

project_2016

 

Individuell musikkterapi

•    For beboere på institusjon/sykehjem som f.eks. ikke kan delta på andre aktivitetstilbud.
•    For pasienter som trenger individuell musikkterapi.
•    For pasienter som trenger lindrende behandling.
•    For mennesker som bor hjemme.

Kultur

Allsang på avdelingen

En times sangstund på avdelingens dagligstue.
Jeg legger vekt på å få fram de eldres egne ressurser; sangene de lærte i oppvekst, skoletid og voksenliv.
Disse sangene representerer en felles kulturarv for den eldre generasjon.

 

Kulturarrangement

Sang og gitar.
Jeg legger alltid vekt på allsang i programmene.
Har gjerne et tema, og velger sanger ut ifra det.
I tillegg har jeg gjerne små refleksjoner/historier/dikt knyttet til samme tema.