Musikkterapistudiet er sammensatt av et års-studium i musikk og helse på bachelornivå, og et toårig masterstudium.

En musikkterapeut skiller seg vesentlig fra en vanlig musiker. Musikkterapeuter bruker musikk på ulike måter, og siktemålet for oss er å skape kontakt og samhandling.

Det musikalske programmet er ikke målet, men;

  • «møtet» som oppstår mellom klienten/gruppen  og musikkterapeuten,
  • relasjonen som skapes, og
  • den prosessen som settes igang gjennom det som skjer.