Musikkterapistudiet er sammensatt av et års-studium i musikk og helse på bachelornivå, og et toårig masterstudium.

En musikkterapeut skiller seg vesentlig fra en vanlig musiker. Musikkterapeuter bruker musikk på ulike måter, men siktemålet for oss er å skape kontakt og samhandling mellom mennesker.

Det musikalske programmet er ikke målet, men;

  • «møtet» som oppstår mellom klienten/gruppen  og musikkterapeuten,
  • relasjonen som skapes, og den
  • prosessen som settes igang gjennom det som skjer.