Hva vi gjør

 

  • Musikkterapi

  • Undervisning

  • Kultur


«Vi er øyeblikksarbeidere. Vi ønsker å fange øyeblikket med ord og toner, slik at mennesker blir berørt».

Hva er musikkterapi?

  • Fokuset og målet med musikkterapi er å skape kontakt og samhandling mellom mennesker.
  • Musikk kan være helsebringende. Den kan forebygge og lindre smerte, angst og uro.
  • Musikkterapi fokuserer bl.a. på mestring, og kan gi mennesker mulighet til å oppdage/bruke                      sine ressurser. Den kan også bidra til stimulering og vedlikehold av nedsatte funksjoner.
  • Musikk som gir gjenklang kan bygge bro mellom fortid og nåtid. Dette kan bidra til helhet og                    verdighet, og skape nytt livsmot.
  • Musikk er et språk som taler til følelsene og berører oss. Musikk kan bekrefte menneskets                            identitet, og gi en opplevelse av mening og sammenheng i livet.