Om oss

Vårt slagord:

«Personsentrert omsorg i alt vi gjør»

 

Vi brenner for

  • at alle skal oppleve at de er like verdifulle hele livet, også når funksjoner svikter.
  • at alle pasienter og brukere av helsetjenester skal oppleve å bli tatt på alvor som hele mennesker; med fysiske, emosjonelle, sosiale og åndelige behov.
  • at bevisst og systematisk bruk av sang skal bli en del av den daglige omsorgen for pasientene på norske sykehjem, spesielt for demensrammede.

 

Om oss

Trine Lise Aasheim
Cand.mag. fra Universitetet. Lang erfaring som sanger og allsangleder. 10 års klinisk erfaring som 
musikkterapeut ved Hospice Lovisenberg, samt flere års erfaring fra eldre- og demensomsorgen.

Om oss

Marianne Graff
Utdannet ved Barrat Due. Lang erfaring som  
kirkemusiker, akkompagnatør og korleder.
Mange års erfaring som musikkterapeut i
eldre- og demensomsorgen.