Presentasjon

«En av de viktigste oppgavene vi har i eldre- og demensomsorgen, er å bidra til å holde menneskers livshistorie levende»

 

Jeg brenner for

  • at alle skal oppleve at de er like verdifulle hele livet, også når funksjoner svikter.
  • at alle pasienter og brukere av helsetjenester skal oppleve å bli tatt på alvor som hele mennesker; med fysiske, emosjonelle, sosiale og åndelige behov.
  • at bevisst og systematisk bruk av sang skal bli en del av den daglige omsorgen for pasientene på norske sykehjem, spesielt for demensrammede.

 

Presentasjon

Trine Lise Aasheim
Cand.mag. fra Universitetet. Lang erfaring som sanger og allsangleder. 10 års klinisk erfaring som 
musikkterapeut ved Hospice Lovisenberg, samt flere års erfaring fra eldre- og demensomsorgen.