Allsang på avdelingen

En times sangstund på avdelingens dagligstue.
Jeg legger vekt på å få fram de eldres egne ressurser; sangene de lærte i oppvekst, skoletid og voksenliv.
Disse sangene representerer en felles kulturarv for den eldre generasjon.

 

Kulturarrangement

Sang og gitar.
Jeg legger alltid vekt på allsang i programmene.
Har gjerne et tema, og velger sanger ut ifra det.
I tillegg har jeg gjerne små refleksjoner/historier/dikt knyttet til samme tema.