Allsang på avdelingen

En times sangstund på avdelingens dagligstue.
Vi legger vekt på å få fram de eldres egne ressurser; sangene de lærte i oppvekst, skoletid og voksenliv.
Disse sangene representerer en felles kulturarv for den eldre generasjon.

 

Kulturarrangement

Består av sang og musikk i ulike sjangre.
Vi legger alltid vekt på allsang i programmene våre.
Vi har gjerne et tema, og velger sanger ut ifra det.
I tillegg har vi gjerne små refleksjoner/historier/dikt knyttet til samme tema.