Musikkterapi i grupper

Vi har fokus på erindring og kommunikasjon via gamle, kjente sanger.
Gruppene vil finne sted inne på avdelingen hvor pasientene bor.

Musikkterapi i grupper fokuserer på menneskers rett og mulighet til å bruke egne ressurser. Selv pasienter med svært reduserte funksjoner kan delta i en sangstund. Sanger som er innlært tidligere i livet, minner dem på hvem de er og har vært. Språk og hukommelse stimuleres slik at de kvikner til og deltar aktivt i gruppene.

Gruppene bør ikke være for store, 6-8 pasienter pluss personale kan være en passelig størrelse på gruppen

project_2016

 

Individuell musikkterapi

•    For beboere på institusjon/sykehjem som f.eks. ikke kan delta på andre aktivitetstilbud.
•    For pasienter som trenger individuell musikkterapi.
•    For pasienter som trenger lindrende behandling.
•    For mennesker som bor hjemme.

Det legges vekt på å kartlegge de musikalske preferansene til pasienten. Pårørende er en viktig ressurs i dette arbeidet.