Musikkterapi i grupper

Fokus på erindring og kommunikasjon via gamle, kjente sanger.
Gruppene gjennomføres inne på avdelingen hvor pasientene bor.

  • Musikkterapi i grupper fokuserer på menneskers rett og mulighet til å bruke egne ressurser.
  • Selv pasienter med svært reduserte funksjoner kan delta i en sangstund.
  • Sanger som er innlært tidligere i livet, minner dem på hvem de er og livet de har levd.
  • Språk og hukommelse stimuleres slik at de kvikner til og deltar aktivt i gruppene.

Gruppene bør ikke være for store, 6-8 pasienter pluss personale kan være en passelig størrelse på gruppen

Det legges vekt på å kartlegge de musikalske preferansene til pasienten. Pårørende er en viktig ressurs i dette arbeidet.

project_2016

 

Individuell musikkterapi

•    For beboere på institusjon/sykehjem som f.eks. ikke kan delta på andre aktivitetstilbud.
•    For pasienter som trenger individuell musikkterapi.
•    For pasienter som trenger lindrende behandling.
•    For mennesker som bor hjemme.