Opplæringsprogrammet «GJENKLANG»

Opplæring i bevisst og systematisk bruk av sang og musikk,

tilrettelagt for helsepersonell i eldre- og demensomsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                          M-terap.CD-2

  • Sangrupper i avdelingen for pasienter og personalet/Praksis for personalet

  • Undervisning/Veiledning for personalet på institusjonen/avdelingen

  • Miljøverktøy, sangbok og cd-er som er enkle å bruke

  • Forankring/Oppfølging etter fullført opplæringsprogram

 

Helsepersonell trenger enkle verktøy!

  • «Verktøyet» består foreløpig av en sangbok og to cd-er med 44 kjente sanger, samt en jule-cd og sangbok med 19 sanger.
  • Sangene kan brukes individuelt og i gruppe, og det fungerer godt å synge til cd-ene.
  • Sangboka er i stor skrift, med enkel besifring på alle sangene. Det er også lagt inn en veiledning om hvordan materialet kan brukes, spesielt i forbindelse med gjennomføring av grupper.
  • Sangene representerer et grunnrepertoar av kjente norske sanger fra de eldres oppvekst, skoletid og voksenliv.
  • Helsepersonell med annen etnisk bakgrunn kan få økt sin kompetanse; både den språklige og den kulturelle, ved å bruke sangene i den daglige omsorgen for pasientene.

 

Tom Kitwood (engelsk psykolog) sier:

«Den viktigste oppgaven i demensomsorgen er å hjelpe den demensrammede til å opprettholde og styrke følelsen av identitet og velvære».