Bakgrunn

Opplæringsprogrammet GJENKLANG er utviklet på bakgrunn av:


Demensplan 2020:

«God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han/hun er, og iverksetteindividuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie».

Disse prinsippene er sammenfallende med verdiene musikkterapi bygger på. Dette innebærer å se mennesket bak sykdommen, og bruke musikk i samhandling og kommunikasjon for å skape bedre livskvalitet for den enkelte pasient.

Opplæringsprogrammet «Gjenklang» inneholder en ny modell for kompetanseutvikling, for å oppnå implementering av sang som miljøbehandling.


Pilotprosjekter:

I 2013-2015 i gjennomførte pilotprosjekter på tre sykehjem, et i Øvre Eiker, og to i Oslo. Hovedmål med disse prosjektene var;

 • å videreutvikle allerede kjent kunnskap om musikkens betydning og virkning.
 • å utvikle enkle «verktøy» som personalet kan bruke i den daglige omsorgen for pasientene.
 • å finne en modell som gjør det mulig å oppnå implementering av kunnskap i praksis.

Vi har utviklet en «ny» modell for kompetanseutvikling: «Kortreist» opplæring; Opplæringen foregår inne på avdelingen hvor pasientene bor og de ansatte arbeider. Dette gir en umiddelbar overføringsverdi til hverdagen.

På alle tre sykehjemmene har minst to avdelinger vært delaktige i prosjektene. Prosjektenes tidsramme har variert fra 6 uker til to år.

Nye prosjekter

2015/2016 gjennomførte vi fire nye prosjekter i fire ulike kommuner:

 • Kristiansand
 • Songdalen (Ved det som den gang var Utviklingssenter for sykehjem, Vest-Agder)
 • Hemsedal
 • Ål (Ved det som den gang var Utviklingssenter for sykehjem, Buskerud)

Evalueringen av prosjektene har vist at;

 • de ansatte synger mer med pasientene i hverdagen, og de bruker sang mer systematisk og mer bevisst .
 • opplæringen har gitt økt teoretisk og praktisk kunnskap om musikkens betydning og virkning.
 • miljøverktøyet, sangbok og cd-er fungerer godt som hjelpemiddel for å mestre og bruke sang/musikk i den daglige omsorgen for pasientene.
 • personalet viser økt motivasjon og tar selv initiativ til å bruke sang/musikk.
 • ledelsen uttrykker at sang/musikk skal være ett av grunnelementene i et helhetlig omsorgstilbud for pasientene ved sykehjemmet.