Hovedelementer

                  Gjenklang

            består av fire hovedelementer

Hovedelementer

1. Musikkterapigrupper/Praksis for personalet

Pasientgrupper på avdelingen. Personalet deltar og observerer pasientenes respons.

 

2. Undervisning/Veiledning

Felles undervisning. Veiledning etter gruppene på de respektive avdelingene.

 

3. Miljøverktøy

Sangbok og cd-er er brukervennlige verktøy og nyttige hjelpemiddel, også for ansatte med annen kulturell bakgrunn.

 

4. Forankring/MED-nettverk

Dokumentasjon i etterkant av gruppene. Faglig oppfølging av Musikkterapeutene etter gjennomføringen for å kvalitetssikre videreføring og forankring.

MED-nettverk (Musikkterapi i Eldre- og Demensomsorgen) sikrer kontinuitet i forankringsarbeidet. Alle sykehjemmene som har gjennomført opplæringsprogrammet vil være representert med to personer i nettverket.