Mål

Hovedmål:

Bidra til kompetanseutvikling slik at systematisk bruk av sang/musikk blir en del av den helhetlige og personsentrerte omsorgen for den enkelte pasient.

 

Bevisst bruk av sang kan blant annet gi følgende konkrete resultat:

Pasientnivå:

 • Styrke og bekrefte menneskers identitet og selvfølelse (gjenkjennelse i sanger).
 • Hente fram pasientenes ressurser, og gi økt mestringskompetanse.
 • Skape trygghet og gi mulighet for gode sosiale samvær.
 • Stimulere og vedlikeholde; fysiske-, kognitive- og psykososiale funksjoner.

Institusjonsnivå:

 • Gi alle ansatte et kommunikasjons- og relasjonsverktøy som bidrar til økt livskvalitet for pasientene.
 • Utvikling og forbedring av miljøet i avdelingen, ved at relasjoner mellom pasienter og ansatte styrkes.
 • Økt motivasjon og engasjement hos avdelingspersonale.
 • Redusert medisinbruk.

Samfunnsnivå:

 • Oppfylle målene i Demensplan 2020
 • Bidra til en kunnskapeutvikling, slik at sang/musikk blir en integrert del av den helhetlige tilnærmingen i omsorgen for det enkelte mennesket.
 • Økt kunnskap om norsk kultur/historie for helsepersonell.