Alle som har sitt virke innenfor helse- og omsorgstjenestene, og især i eldreomsorgen, må ha et minimum av kunnskap om betydningen av å bruke sang/musikk i samhandlingen med målgruppen.

Jeg vil jobbe for at alle som utdanner seg innenfor helse- og omsorgsfeltet i Norge skal ha et minimum av kunnskap om terapeutisk bruk av sang/musikk.

 

Noen eksempler på aktuelle tema for undervisning:

 • Grunnleggende elementer i musikkterapi; identitet – ressurser – mestring
 • Pasientens ressurser
 • Sang som kommunikasjon
 • Sang som miljøbehandling
 • Bruk av sang, individuelt og i grupper
 • Enkel innføring i norsk sang- og musikktradisjon
 • Musikkterapi i palliasjon

 

Fagdag:

En fagdag omfatter undervisning i minimum 3 timer. Tema for undervisning kan tilpasses etter ønske og behov.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss:

 • Sykehjem/Sykehus/Institusjoner
 • Kommuner/Fylker
 • Høyskoler/Universiteter
 • Helsefagutdanninger/Videreutdanninger
 • Ideelle organisasjoner
 • Pårørendegrupper
 • Foreninger