Det er et stort behov for kunnskapsutvikling på dette feltet. Vi vil bidra til at bevisst og systematisk bruk av sang/musikk blir forankret i helse- og omsorgstjenestene.

Studier viser at musikkterapi kan ha en viktig funksjon som forebyggende og behandlende tiltak spesielt i forhold til uro og depresjon, noe som igjen kan bidra til redusert bruk av medikamenter.

Det er likevel mye som gjenstår. Vi vil jobbe for at alle som utdanner seg innenfor helse- og omsorgsfag i Norge skal ha et minimum av kunnskap om dette viktige fagfeltet.

 

Noen eksempler på aktuelle tema for undervisning:

 • Grunnleggende elementer i musikkterapi; identitet – ressurser – mestring
 • Pasientens ressurser – personalets ressurser
 • Sang som kommunikasjon
 • Sang som miljøbehandling
 • Bruk av sang, individuelt og i grupper
 • Enkel innføring i norsk sang- og musikktradisjon
 • Musikkterapi i palliasjon

 

Fagdag:

En fagdag omfatter undervisning i minimum 3 timer. Tema for undervisning kan tilpasses etter ønske og behov.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss:

 • Sykehjem/Sykehus/Institusjoner
 • Kommuner/Fylker
 • Høyskoler/Universiteter
 • Helsefagutdanninger/Videreutdanninger
 • Ideelle organisasjoner
 • Pårørendegrupper
 • Foreninger